Om Malene Hinrichsen

Jeg er uddannet Cand.Psych fra Århus Universitet. Efterfølgende er jeg:
Autoriseret ved Psykolognævnet under Socialministeriet
Godkendt Specialist i Psykoterapi med voksne
Uddannet Specialpsykolog i Børne- og Ungdomspsykiatri
Godkendt Supervisor i Psykoterapi

Mine primære arbejdsområder er terapi og supervision. Jeg har arbejdet indenfor dette felt i adskillige år, og ser børn/unge/voksne med følelsesmæssige og sociale vanskeligheder. Jeg arbejder oftest kun med den enkelte, men giver det mening inddrages familie, plejeforældre, ægtefælle mv.

Jeg er efteruddannet i ISTDP, intensiv dynamisk korttidsterapi, som handler om at hjælpe dig som klient med i et trygt og udfordrende rum at slippe gamle strategier, der ikke fungerer og i stedet få en større ærlighed og intimitet i forhold til sig selv (og derigennem også andre). Derved frisættes de kræfter, som har været bundet i gamle strategier, og klienten vil typisk få en oplevelse af at gå mere fri ud i verden. Derudover har jeg suppleret med uddannelse i kognitiv terapi, DAT (dialektisk adfærdsterapi), mindfulness og CFT (medfølelsesfokuseret terapi). Jeg benytter mig af videnskabeligt anerkendte, psykologiske metoder og foretager en løbende kvalitetsstyring af mit arbejde gennem supervision og videreuddannelse.

Tidligere har jeg arbejdet ved hhv de Fynske Gymnasier, Børne- og Ungdomspsykiatrien, i et kommunalt Familiehus og ved amtets Børne- og Ungerådgivning. Her har jeg set unge, der har det svært, og deres familier.

Jeg er medlem af fagforbundet Dansk Psykolog Forening, og arbejder efter de faglige og etiske principper der er omfattet af psykologloven. Som klient er du sikret fuld diskretion i kraft af at jeg er underlagt tavshedspligt, dog med det forbehold, at jeg i ganske særlige forhold fx. hvis jeg hører om et barn, der vanrøgtes eller misbruges, har indberetningspligt, så barnet kan få den rette hjælp.