Om Sissel Brønserud

Jeg er uddannet Cand.Psych fra Københavns Universitet i 2000.

  • Autoriseret ved Psykolognævnet under Socialministeriet.
  • Godkendt Specialist i Børnepsykologi ved Dansk Psykologforening.
  • Uddannet Specialpsykolog i Børne- og Ungdomspsykiatri.
  • Godkendt supervisor i børnepsykologi på specialistniveau.

Jeg har i gennem hele mit arbejdsliv været særligt optaget af arbejdet med børn, unge og familier og har mange års erfaring med både udredning og psykologisk behandling af børn og unge.

Jeg har erfaring med en bred vifte af følelsesmæssige og sociale vanskeligheder hos børn og unge, med særligt fokus på behandling af børn og unge med følelsesmæssige vanskeligheder herunder angst, OCD, tristhed, selvværdsproblemer, kontaktvanskeligheder og traume-/ krisereaktioner.

I min tilgang til børn og unge vil jeg altid have fokus på inddragelse af forældre og / eller andre relevante støttepersoner i barnets netværk, samtidig med, at jeg vil have fokus på at styrke barnets egen fornemmelse for sig selv og mulighed for at klare de udfordringer, som det møder i sin hverdag.

Den grundlæggende værdi i mit arbejde er, at jeg med et klart afsæt i egen faglige viden og erfaring altid møder børn, unge og familier med en åbenhed overfor at forstå og møde netop deres situation og særlige behov. Jeg benytter mig af og sørger for at vedligeholde mit kendskab til videnskabeligt anerkendte psykologiske metoder, men er meget opmærksom på, at metoder altid skal skræddersys til de mennesker, som jeg sidder overfor.

Jeg er efteruddannet i systemisk familieterapi med fokus på narrative metoder og har en grunduddannelse i kognitiv adfærdsterapi, som jeg i efteråret 2018 supplerer med uddannelse i Medfølelsesfokuseret terapi til børn og unge. Derudover har jeg haft kursusforløb med fokus på Mentaliserings-baseret psykoterapi målrettet børn og unge med traumer, samt DAT (Dialektisk adfærdsterapi).

Jeg tilbyder supervision til psykologer med henblik på autorisation eller specialistuddannelse, samt supervision til andre faggrupper. I min tilgang til supervision vægter jeg en fleksibel anvendelse af supervisionsmetoder afhængigt af målgruppe og problemstilling / målsætning, men er særligt inspireret af systemiske supervisionsmetoder, hvor der skabes rum for bredspektret refleksion over egen praksis og muligheder for udvikling af egen rolle som professionel.

Ved siden af min private praksis er jeg ansat ved Børnehus Syd, der betjener hele Region Syddanmark i sager vedr. overgreb på børn og unge. Jeg har tidligere haft mange-årig ansættelse i Børne- og ungdomspsykiatri Odense, på døgnafsnit og i ambulatorium, og har på den baggrund mange års erfaring fra arbejdet med børn og unge med psykiske vanskeligheder, samt udviklingsforstyrrelser.

Jeg har tidligere været ansat i Fyns Amts Børne- og ungerådgivning og på heldagsskole for børn med psykosociale vanskeligheder.