Om Trine Vestergaard

Jeg er uddannet Cand.Psych fra Århus Universitet i 1989

  • Autoriseret ved Psykolognævnet under Socialministeriet

  • Godkendt Specialist i Psykoterapi samt Specialist i Børnepsykologi ved Dansk Psykologforening.
  • Uddannet Specialpsykolog i Børne- og Ungdomspsykiatri.
  • Godkendt Supervisor i Psykoterapi samt Børnepsykologi på specialistniveau.

 

Jeg har mange års erfaring med psykologisk behandling af børn, unge, voksne og familier.

Jeg har særlig fokus på behandling af børn og unge med følelsesmæssige vanskeligheder herunder børn med angst, OCD, tristhed, uro, grædende adfærd, kontaktvanskeligheder, krisereaktioner samt forstyrrelser i aktivitet og opmærksomhed.

Jeg arbejder med forældrerådgivning i forhold til spæd- og småbørn som har vanskeligheder med regulering af følelser, adfærd, kontakt, opmærksomhed, spisning og søvn.

I mit arbejde med børn og unge vil jeg altid have fokus på at inddrage forældre/ omsorgspersoner i behandlingen i det omfang, der er behov for dette. Jeg arbejder ud fra en Familieterapeutisk forståelsesramme.

Den grundlæggende værdi i mit arbejde er, at jeg på bedst mulige måde stiller mig selv og min faglige viden til rådighed for et udviklende samarbejde med de mennesker, der søger min hjælp.

Terapien er baseret på et psykodynamisk grundlag, og jeg er efteruddannet indenfor Systemisk Familieterapi samt Kognitive Behandlingsformer.

Jeg tilbyder supervision til psykologer med henblik på autorisation eller specialistuddannelse, samt supervision til andre faggrupper.

Ved siden af min private praksis er jeg ansat ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling Odense, Region Syddanmark. På den baggrund har jeg også mange års erfaring fra arbejdet med børn og unge med psykiske vanskeligheder samt udviklingsforstyrrelser- såvel specifikke som mere gennemgribende.

Jeg har tidligere været ansat i Fyns Amts Børne- og ungerådgivning.