Undersøgelse

Psykologisk undersøgelse kan være en mulighed, hvis man mangler at få større kendskab til en persons kognitive eller personlighedsmæssig ressourcer og svagheder.

 

Kognitiv undersøgelse

En kognitiv undersøgelse består af en intelligens undersøgelse evt. kombineret med supplerende neuropsykologiske undersøgelser i ft. specifikke problem områder fx. koncentration og opmærksomhed.

 

Personlighedsundersøgelse

En personlighedsudredning indeholder typisk en generel kognitiv udredning plus forskellige relevante undersøgelser som hjælper med at afdække personlighedsmæssige samt følelsesmæssige ressourcer og sårbarheder.

 

Øvrige undersøgelser

Vi laver også børnesagkyndige undersøgelser for Statsforvaltningen.

 

Vi har bred erfaring med udredninger af børn, samt dele af voksenudredninger.